Kolposkopia dla zaawansowanych
12 kwietnia 2019 - 13 kwietnia 2019
Kraków

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C
część II dla zaawansowanych

Miejsce: Wanilla Aparthotel – Kraków

Kierownictwo Naukowe:
Dr med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii, PTKPSzM (Kraków)
Dr med. Maciej Stukan- PTKPSzM (Gdańsk)
Prof. Robert Jach – I.F.C.P.C., PTKPSzM (Kraków)

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu zaawansowanego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego przez E.F.C. i I.F.C.P.C. ( uprawnia do podejścia do egzaminu)