Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKIPSZM) dotyczące szczepień profilaktycznych przeciwko HPV
13 listopada 2018

W związku z aktywnością ruchów antyszczepionkowych, biorąc pod uwagę regulacje prawne i stanowisko polskiego rządu dotyczące polityki szczepień podkreślamy, że szczepienia profilaktyczne przeciwko HPV stanowią element profilaktyki pierwotnej m.in. raka szyjki macicy.
Szczepienie należy proponować i prowadzić zgodnie z kalendarzem szczepień zalecanych. Bezpieczeństwo szczepionek zostało udowodnione w badaniach klinicznych i obserwacyjnych milionów osób zaszczepionych.
Szczepienia profilaktyczne nie zwalniają z badań profilaktyki drugorzędowej (skrining).

Zarząd PTKiPSzM

Piśmiennictwo:
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/
https://whohpvvaccinerecommendation
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv-vaccine.html
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/referrals/human-papillomavirus-vaccines-cervarix-gardasil-gardasil-9-silgard