Wykładowcy

Robert Jach

Robert Jach

Wykształcenie:
1988-1994 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski- lekarz medycyny
2002 doktorat UJCM
2000-2002 Cornell University Medical College, NY, USA- International Fellowship in GynOnc
2003 specjalizacja - ginekologia i położnictwo
2010 specjalizacja - ginekologia onkologiczna
2013 habilitacja UJCM
2015 specjalizacja- endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
2016 prof. nadzw. UJ

Doświadczenie zawodowe
2014-obecnie: Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UJ CM w Krakowie
2014- obecnie: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości dla woj. małopolskiego.
2013-2014. Ordynator Oddziału Endoskopii Kliniki Ginekologii Onkologicznej UJ CM w Krakowie
2010-2013. Kierownik Pracowni Badań Profilaktycznych Dolnego Odcinka Narządu Rodnego i Badań Molekularnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2013- obecnie: Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
2013- obecnie: Członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (IFCPC)
2013- obecnie: Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Staże pozauczelniane:
2003,2007,2011- Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA (Prof. R. Barakat)
2006.2009- Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy (Prof. D. Cibula)
2008,2010- University College of London (UCL), London, UK (Prof. A. Singer)
2009- Catholic University Lueven (Prof. J. Donnez)

Współautor 142 publikacji, w tym 96 oryginalnych pełnotekstowych, 67 indeksowanych w PubMed

Promotor 7 prac doktorskich.
Kierownik 2 projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Komitetu Badań Naukowych (KBN).
PIPOSC 02926 Ekspresja czynników proangiogennych VEGF i ich receptorów oraz markerów limfoangiogenezy: podoplaniny, prox-1 w śródnabłonkowej neoplazji (CIN) i raku wczesnoinwazyjnym szyjki macicy u kobiet nie będących w ciąży i ciężarnych.
PI: PO5C 01227 Rola wybranych czynników osobniczych, środowiskowych oraz cech morfologicznych i morfometrycznych zmian w progresji wczesnych etapów karcinogenezy szyjki macicy.,
SI w projekcie „Nowotworzenie naczyń limfatycznych i koncepcja węzła wartowniczego w raku szyjki macicy i raku trzonu macicy”, proj. badawczy nr POSE 05223,
SI w badaniu klinicznym III fazy Ogólnoświatowe, rondomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne oceniające u kobiet w wieku od 16 do 23 lat, bezpieczeństwo, odpowiedz immunologiczna oraz skuteczność zapobiegania wystąpieniu zależnej od wirusów brodawczaka ludzkiego HPV (typu 16 i 18) dysplazji dużego stopnia (CIN 2/3) lub stanów bardziej zaawansowanych przy użyciu czteroskładnikowej szczepionki przeciwko HPV (typy 6, 11, 16, 18) zawierającej wirusopodobne cząsteczki L1”, proj. badawczy: FUTURE II.
SI w badaniu klinicznym III fazy: ocena skuteczności szczepionki profilaktycznej dwuwalentnej przeciwko przewlekłemu zakażeniu HPV (typu 16 i 18) dysplazji dużego stopnia (CIN 2/3) lub stanów bardziej zaawansowanych.SI w badaniu HREACLES- ocena występowania infekcji HPV w zmianach śródnabłonkowych dużego stopnia HSIL w obrębie szyjki macicy- badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe.
SI w badaniu SCALE- ocena występowania infekcji HPV w raku płaskonabłonkowym i gruczołowym szyjki macicy- badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe.