Kolposkopia kurs podstawowy

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.CWykładowcy: Robert Jach Wojciech Kolawa Maciej Stukan Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu Podstawowego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego

Miejsce: Hotel Dwór Oliwski – Gdańsk

Kierownictwo Naukowe:
Dr med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii, PTKPSzM (Kraków)
Dr med. Maciej Stukan- PTKPSzM (Gdańsk)
Prof. Robert Jach – I.F.C.P.C., PTKPSzM (Kraków)