Ankieta sondażowa “POLSKA STRATEGIA HPV 2022”

ANKIETA dla członków PTGiP, PTMR, PTP, PTGO i PTKiPSM

Ankieta sondażowa „POLSKA STRATEGIA HPV 2022”
dotycząca podstawowych założeń

Wytycznych postępowania z wynikami testów skriningowych
w HPV-zależnej strategii prewencji wtórnej raka szyjki macicy
Konsensus PTGiP, PTGO, PTMR, PTP oraz PTKiPSM 2022

(rekomendacje w trakcie opracowania)

Autorstwo ankiety:
Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Sekcja Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP

Dane ankietowe (* obligatoryjne):