Szanowni Państwo,

W dniu 20 lipca 2022r. odbyło się spotkanie Zarządu Głównego European Federation for Colposcopy (EFC). Polskę reprezentował Prof. Robert Jach, Prezes Zarządu PTKiPSM.

Podczas spotkania podsumowano tegoroczny, IX Kongres EFC, który odbył się w dniach 9-11.06.2022, w Helsinkach. W trakcie 3 dni Kongresu, swoje wykłady zaprezentowali członkowie Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy: Prof. Robert Jach, Dr Martyna Trzeszcz oraz Dr Maciej Mazurec. Spotkanie zakończyło się ogromnym sukcesem.

Kolejny, X Kongres EFC odbędzie się w dniach 29 maja – 1 czerwca 2024, w Polsce, w Krakowie.

Podczas spotkania omówione zostały także działania Komitetu ds. szkoleń oraz Rady Doradczej EFC.

Postanowiono również nawiązać współpracę z HPV Action Network, Prof. Robert Jach będzie reprezentował Federację w tym zakresie. Kolejne spotkanie Zarządu wyznaczono na 28 września 2022r.

https://efcolposcopy.eu/