Imię i nazwisko
Prof. dr hab. n. med.   Krzysztof Czajkowski
Prof. dr hab. n. med.   Witold Kędzia
Prof. dr hab. n. med.   Zbigniew Kojs
Prof. dr hab. n. med.   Andrzej Marszałek
Dr n. med.   Martyna Trzeszcz
Prof. dr hab. n. med.   Mariusz Zimmer

Honorowy kolposkopista PTKiPSM
Ekspert ze szczególnym wkładem w projekt ciągłego podnoszenia jakości prewencji wtórnej raka szyjki macicy w Polsce; tytuł nadawany wspólnie przez Kapitułę Certyfikacyjną i Zarząd PTKiPSM.