KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011
Podsumowanie Konsensusu Ekspertów
Rekomendacje Grupy Ekspertów PTGiP oraz PTKiPSM