Sprostowanie dotyczące LISTU OTWARTEGO w sprawie „Schematu postępowania w screeningu Raka Szyjki Macicy (RSM) – Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – Wersja XII 2021″

Szanowni Państwo Odbiorcy

LISTU OTWARTEGO w sprawie “Schematu postępowania w screeningu Raka Szyjki Macicy (RSM) – Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – Wersja XII 2021”

opublikowanego na stronie PTKiPSM dnia 01 marca 2022 roku.

W trakcie redakcji listu doszło do nieporozumienia w interpretacji mojej korespondencji e-mailowej z Panem Profesorem Markiem Spaczyńskim – „zgoda z uwagami” przedstawionymi w „Liście” została zrozumiana jako zgoda na jego podpisanie przez Pana Profesora. 

Z publicznej deklaracji Pana Profesora powzięliśmy wiedzę, że nie wyraził zgody na podpisanie „Listu otwartego”, o czym niezwłocznie informujemy.

Bardzo przepraszamy Pana Profesora i Odbiorców „Listu” za to nieporozumienie.

Nie przyświecały temu żadne złe intencje.

Wyłączną intencją „Listu otwartego” było dobro pacjentek, adresatek skriningu.

Informujemy także, że publikacja „Listu” została wstrzymana do odwołania, także w odpowiedzi na podjęte przez Pana Prezesa PTGiP merytoryczne działania, dotyczące wskazanego powyżej „Schematu postępowania”.

prof. dr hab. Robert Jach
Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy,
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Przewodniczący Sekcji ds. profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy PTGO
Członek Zarządu European Federation for Colposcopy (EFC)
Członek Zarządu International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)