Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzoną przez Zarząd 02.02.2023 najnowszą aktualizacją Stanowiska PTKiPSM.