Strona główna / Wspomnienie Prof. dr hab. n. med. Jana Madeja (1926-2018)

Wspomnienie Prof. dr hab. n. med. Jana Madeja (1926-2018)

4 stycznia, 2019

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci wielkiego nestora krakowskiej i polskiej ginekologii, twórcy polskiej szkoły kolposkopii i współtwórcy europejskiej federacji kolposkopowej Prof. dr hab. n. med. Jana Madeja.

Profesor Jan Madej był osobą wybitną, uznanym lekarzem, naukowcem i nauczycielem, specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Był jednym z pionierów, w ginekologii polskiej, zastosowania metody kolposkopii. Specjalizował się we wczesnej diagnostyce raka szyjki macicy.

Profesor Madej był twórcą polskiej szkoły kolposkopii, założycielem i Honorowym Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

Studia ukończył w 1953 r. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa, st. I uzyskał w 1957 r. a st. II w 1960 r. W 1962 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych a w 1971 roku tytuł doktora habilitowanego. W 1980 r. otrzymał nominację profesorską. W latach 1973-1982, pełnił funkcję dyrektora i wicedyrektora Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie.

Był pierwszym polskim członkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa Położników i Ginekologów, członkiem honorowym Sekcji Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii Niemieckiego Towarzystwa Ginekologicznego, członkiem Honorowym Suwalskiego Towarzystwa Ginekologicznego im. Prof. Stefana Soszki i członkiem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej.

W 1982 roku ukazał się, pierwszy w języku polskim, podręcznik „Kolposkopia” autorstwa Profesora Jana Madeja. Był również autorem rozdziału „Kolposkopia” w podręczniku „Ginekologia” pod red. Prof. Z. Słomki wydanym w 1997 roku oraz wielu prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie polskim i światowym.

Od 2008 roku do sierpnia 2013 roku pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Był wieloletnim nauczycielem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Był świetnym specjalistą, znakomitym dydaktykiem i nauczycielem akademickim. Asystenci uważali Profesora za człowieka z charyzmą, który uczył szacunku i empatii dla chorych oraz pokory do zawodu. Otrzymał liczne odznaczenia, w tym: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oświęcimski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Profesor Jan Madej pozostanie na zawsze w naszej pamięci, a to co po sobie pozostawił sprawi, że kolejne pokolenia polskich ginekologów będą służyć pomocą swoim pacjentkom.

„Ludzie odchodzą, a pozostaje pamięć o nich i ich dziełach”.
Prof. dr hab. n. med. Robert Jach
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy