Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy jest Stowarzyszeniem mającym na celu upowszechnianie wiedzy oraz tworzenie forum edukacyjnego na temat chorób strefy anogenitalnej i HPV-zależnych, w tym w szczególności  raka szyjki macicy, ze szczególnym uwzględnieniem roli procedury kolposkopowej sensu stricto oraz sensu lato”. [Statut PTKiPSM]

Tworzymy forum interdyscyplinarne, którego kluczowym celem jest standaryzacja wszystkich procedur stosowanych w prewencji chorób HPV-zależnych, przede wszystkim raka szyjki macicy. Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez najskuteczniejszą profilaktykę i leczenie tych chorób, a w konsekwencji populacyjną eliminację.

Należymy do kierunkowej społeczności naukowej zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy (IFCPC) oraz Europejskiej Federacji Kolposkopii i Patologii Dolnego Odcinka Dróg Płciowych (EFC).

Pozostajemy do Waszej merytorycznej dyspozycji – zapewniamy wsparcie edukacyjne, konsultacyjne, analityczne i opiniodawcze.

PTKiPSM istnieje dla Was oraz Waszych pacjentek i pacjentów.

Nowa era skriningu – Nowe możliwości diagnostyczne – Nowe strategie postępowania

KADENCJA 2023-2026

Prezydium Zarządu:

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach – Prezes
Dr hab. n. med. Maciej Stukan – Wiceprezes
Dr n. med. Martyna Trzeszcz – Wiceprezes
Lek. Maciej Mazurec – Sekretarz wykonawczy
Dr n. med. Wojciech Kolawa – Skarbnik

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry
Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Dr n. med. Bartłomiej Galarowicz

Komisja rewizyjna:

Prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar – Przewodniczący
Dr hab. n. med. Hubert Wolski – Wiceprzewodniczący
Dr n. med. Barbara Suchońska
Dr n. med. Marcin Misiek

Kontakt

Polskie Towarzystwo Kolposkopii
i Patofizjologii Szyjki Macicy
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
NIP: 6751266658

Sekretariat: sekretariat@kolposkopia.info
tel. 124248571
w godzinach od 8.00 do 14.00