• Newsletter PTKiPSM z 6 kwietnia

    Za nami pierwszy kwartał 2023 roku, będący kolejnym realizującym Projekt KOLPOSKOPIA 2020 z istotnymi wydarzeniami o zasięgu światowym. Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium.

  • Wydarzenia 2022 roku

    W 2022 roku nasze wysiłki skoncentrowały się na szeroko rozumianej edukacji w zakresie prewencji raka szyjki macicy oraz prezentowaniu kierunkowych rekomendacji i stanowisk, które poprzez systematyzację specjalistycznej wiedzy powinny Państwu ułatwiać postępowanie kliniczne.