200 zł

Składka dla ginekologów-kolposkopistów (dostęp do wszystkich materiałów z części teoretycznych kursów 4 tygodnie po ich zakończeniu oraz 5% rabat na wszystkie wydarzenia edukacyjne organizowane przez Towarzystwo)

100 zł

Składka dla pozostałych lekarzy ginekologów oraz innych specjalności (dostęp do wszystkich materiałów z części teoretycznych kursów 4 tygodnie po ich zakończeniu oraz 5% rabat na wszystkie wydarzenia edukacyjne organizowane przez Towarzystwo w części teoretycznej)

75 zł

składka dla diagnostów laboratoryjnych (dostęp do wszystkich materiałów z części teoretycznych kursów 4 tygodnie po ich zakończeniu oraz 5% rabat na wszystkie wydarzenia edukacyjne organizowane przez Towarzystwo w części teoretycznej oraz dedykowane diagnostom)

50 zł

składka dla studentów (dostęp do wszystkich materiałów z części teoretycznych kursów 4 tygodnie po ich zakończeniu oraz 5% rabat na wszystkie wydarzenia edukacyjne organizowane przez Towarzystwo w części teoretycznej oraz dedykowane studentom)

Opłać składkę na inną kwotę


Wpłata na konto bankowe

Składkę można wpłacić również przelewem bankowym na konto Towarzystwa:

Bank PKO BP S.A. I/O
77 1020 2892 0000 5502 0173 9101