• Aktualizacja Stanowiska PTKiPSM dotyczącego szczepień przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – 2023

  • Stanowisko PTKiPSM dotyczące Schematu postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – czerwiec 2022

  • Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2, Tymczasowe Rekomendacje PTGiP oraz PTKiPSM – podsumowanie styczeń 2021

  • KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE
    Podsumowanie Konsensusu Ekspertów
    Rekomendacje PTKiPSM oraz PTGiP

  • KOLPOSKOPIA 2020: Polska nomenklatura kolposkopowa w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011

  • Rekomendacje dotyczące możliwości odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów skriningowych w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w okresie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2

  • Stanowisko Zarządu PTKiPSM dotyczące szczepień profilaktycznych przeciwko HPV