Strona główna / Wydarzenia 2022 roku

Wydarzenia 2022 roku

14 lutego, 2023

Drodzy Państwo,

członkowie i sympatycy PTKiPSM, uczestnicy kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020, praktycy skriningu w kierunku raka szyjki macicy, za nami 2022 rok – rok wielu wydarzeń istotnych dla teraźniejszości i przyszłości prewencji raka szyjki macicy w Polsce.

W poniższym kalendarium prezentujemy tylko najistotniejsze wydarzenia o szerokim zasięgu; nie wymieniamy licznych aktywności naszych ekspertów, w tym wielu kierunkowych wykładów, mających lokalne znaczenie.

Jak co roku, nasze wysiłki skoncentrowały się na szeroko rozumianej edukacji w zakresie prewencji raka szyjki macicy oraz prezentowaniu kierunkowych rekomendacji i stanowisk, które poprzez systematyzację specjalistycznej wiedzy powinny Państwu ułatwiać postępowanie kliniczne.

Dziękując za Państwa dotychczasową aktywność edukacyjną, zapraszamy do kontynuacji współpracy w 2023 roku. Plan naszych działań zaprezentujemy już wkrótce.

Życzymy dobrego nowego roku!

Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu PTKiPSM,

Robert Jach
Przewodniczący Komitetów Naukowych Kursów Kolposkopowych i Akademii Kolposkopii PTKiPSM; Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020; Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP; Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM; Prezes PTKiPSM

Maciej Mazurec
Redaktor Naczelny Serwisu Edukacyjnego PTKiPSM

KALENDARIUM 2022

*Pogrubieniem wyróżniono wyłączne aktywności PTKiPSM

Luty

  • publikacja listu otwartego w sprawie „Schematu postępowania w screeningu Raka Szyjki Macicy (RSM) – Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – Wersja XII 2021”

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

  • publikacja stanowiska dotyczącego „Schematu postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – czerwiec 2022 roku”

Wrzesień

  • specjalny kurs kolposkopowy PTKiPSM w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego (EPE) w Uniejowie

Październik

Listopad

Grudzień

Pobierz PDF

Pobierz dokument