Strona główna / Komunikat Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

Komunikat Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

21 września, 2023

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Członków PTKiPSM zostały powołane jednogłośnie nowy interdyscyplinarny Zarząd Towarzystwa oraz Komisja Rewizyjna na kadencję 2023-2026 (skład w załączniku).

Otwieramy nowy etap naszej statutowej aktywności naukowej i edukacyjnej – upowszechnianie wiedzy oraz tworzenie forum edukacyjnego na temat prewencji chorób strefy anogenitalnej i HPV-zależnych, nie tylko raka szyjki macicy.

Dziękuję licznie zgromadzonym Członkom naszego Towarzystwa za aktywny udział w Walnym Zgromadzeniu – to właśnie Wy jesteście najwyższą Władzą i Siłą PTKiPSM.

Zapraszam do kontynuacji ciągłego podnoszenia jakości (CQI) wszystkich etapów prewencji chorób HPV-zależnych, w tym w raka szyjki macicy, ze szczególnym wyzwaniem kierowanym do kolposkopistów PTKiPSM do propagowania roli standaryzowanej procedury kolposkopowej sensu stricto oraz sensu lato.

Prezes PTKiPSM
Robert Jach

Pobierz PDF

Pobierz dokument