Rejestracja

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Kolposkopii

Członkowie PTKiPSM uiszczają na rzecz Towarzystwa.
Zobacz wysokość składek.
Składkę należy wpłacić na konto bankowe Towarzystwa o numerze:
Bank PKO BP S.A. I/O
77 1020 2892 0000 5502 0173 9101

Dane osobowe


Dane adresoweDane do faktury

Rejestracja kolposkopisty


TakNie
Jeśli tak, prosimy o wypełnienie poniższych pól.Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i EFC
Oświadczam, że wykonuję rocznie przynajmniej 50 badań kolposkopowych

Adres gabinetu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu serwisu i potwierdzam, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym.