Strona główna / KOLPOSKOPIA 2020: Polska nomenklatura kolposkopowa w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011

KOLPOSKOPIA 2020: Polska nomenklatura kolposkopowa w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011

31 sierpnia, 2020

Rekomendacje przedstawiają aktualny sposób postępowania, który może być modyfikowany i zmieniony w uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej, co w przyszłości może stanowić podstawę do ich modyfikacji i aktualizacji.