Strona główna / Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2, Tymczasowe Rekomendacje PTGiP oraz PTKiPSM – podsumowanie styczeń 2021

Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2, Tymczasowe Rekomendacje PTGiP oraz PTKiPSM – podsumowanie styczeń 2021

4 lutego, 2021

Celem podsumowania jest ułatwienie wdrożenia możliwie najbardziej efektywnego skriningu zmian przednowotworowych i rsm w obliczu czasowego znacznego ograniczenia wykonywania badań przesiewowych jako konsekwencji trwającego zagrożenia epidemiologicznego, z jednoczesnym uwzględnieniem wezwania Światowej Organizacji Zdrowia z 2020 roku do globalnej epidemiologicznej eliminacji rsm. Rekomendacje stanowią uzupełnienie ogłoszonych w marcu 2020 roku tymczasowych rekomendacji PTKiPSM oraz PTGiP na temat możliwości odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów przesiewowych w prewencji wtórnej rsm.