• Czy dodatni wynik HPV 16/18 zawsze wymaga kolposkopii?

  PTKiPSM - istotna prezentacja Polski na EUROGIN 2024 w Sztokholmie...

 • Inne spojrzenie…

  W odpowiedzi na „Inne spojrzenie” dr hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego i lek. Anny Łucyszyn – Maciej Mazurec.

 • Który test po dodatnim wyniku HRHPV jest najskuteczniejszy?

  Bądź na bieżąco - opublikowano 27. listopada 2023 r. w J Med Virol IF 12,7

 • p16/Ki67 DS czy cytologia?

  Bądź na bieżąco – opublikowano 21. października 2023 r.

 • Komunikat Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

  W dniu dzisiejszym jednogłośną decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM zostały powołane Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa w kadencji 2023-2026.

 • Komunikat Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

  Prezentujemy zgłoszone kandydatury do Zarządu Towarzystwa w kadencji 2023-2026.

 • EFC/ESGO Consensus Statement on Expert Colposcopy 2023

  Bądź na bieżąco - Konsensus już opublikowany w EJOG.

 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM z siedzibą w Krakowie

  Zarząd Towarzystwa zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wskazując dwa terminy posiedzienia: 21 września na godzinę 8:00 oraz 21 września na godzinę 8:15. Serdecznie zapraszamy.

 • Walne Zgromadzenie członków PTKiPSM z siedzibą w Krakowie

  Dwudziestego pierwszego lipca odbyło się w Krakowie posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM.

 • Aktualizacja Deklaracji Członkowskiej PTKiPSM 2023

  W związku z ciążącymi na Towarzystwie obowiązkami w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, wzywa się wszystkich dotychczasowych Członków Towarzystwa do wypełnienia zaktualizowanej Deklaracji Członkowskiej.